Tài liệu

SO SÁNH HAI PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP GEN CAF1 MÃ HÓA KHÁNG NGUYÊN VỎ F1 CỦA VI KHUẨN YERSINA PESTIS

Nhóm tác giả: Nguyễn Phượng Minh, Lê Trọng Tài, Ngô Ngọc Trung, Nguyễn Ngọc Hưng - Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, số 58, 12 - 2018

" >
Tài liệu liên quan

Tin nổi bật

Ảnh hoạt động

Liên kết Website